CSENDERU
Menu

 Úvod
SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žárovzdorných výrobků a kerami-ckých materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka. Dodávané výrobky jsou určeny především pro hutní, slévárenský a ocelárenský průmysl a používají se v těchto průmyslových odvětvích:

- ocelárny a slévárny

- vysoké pece

- cementárny a vápenky

- chemický a koksárenský průmysl

- energetický průmysl, teplárny

- stavební průmysl a sklárny

- keramický průmysl

- kamnářské řemeslo

production plants chart

SEEIF Ceramic, a.s. je nástupnická organizace společností Moravské keramické závody (MKZ), KERAVIT a REFRAMO s historií a tradicí výroby sahající až do roku 1831.
Adress QMS Soliditet
@ 2016 SEEIF Ceramic, a.s.